LFAJ (OBS! Utgången produktversion!)

Cirkulär ljuddämpare, vinkelutförande LFAJ.

  • Storlekar 125 mm till 315 mm
  • Spiroanslutning…