Brand

Alla produkter i produktområde "Brand" med tillhörande datablad:


BRAS

Anslutningsstos BRAS

Datablad:

Samlings PDF för tillbehör Samlings PDF för tillbehör
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt

BRGF

Gejdfläns BRGF

Datablad:

Samlings PDF för tillbehör Samlings PDF för tillbehör
Byggvarudeklaration Byggvarudeklaration

BRGR

Datablad:

Samlings PDF för tillbehör Samlings PDF för tillbehör
Byggvarudeklaration Byggvarudeklaration

BRIA

Datablad:

Samlings PDF för tillbehör Samlings PDF för tillbehör
Byggvarudeklaration Byggvarudeklaration

BRIO

Datablad:

Samlings PDF för tillbehör Samlings PDF för tillbehör
Byggvarudeklaration Byggvarudeklaration

BRMA

Datablad:

Samlings PDF för tillbehör Samlings PDF för tillbehör
Byggvarudeklaration Byggvarudeklaration

BRMO

Datablad:

Samlings PDF för tillbehör Samlings PDF för tillbehör
Byggvarudeklaration Byggvarudeklaration

BRSL

Samlingslåda BRSL

Datablad:

Datablad BRSL Datablad BRSL
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt

BRTR

Datablad:

Datablad BRTR Datablad BRTR

BSK120

Rektangulärt Brand-/Brandgasspjäll BSK120

Datablad:

Datablad BSK120 Datablad BSK120
Montering DU Montering DU
Allmän montageinformation Allmän montageinformation
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
P-godkännandebevis P-godkännandebevis
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

BSK120_t.o.m_2013-06-30

Datablad:

Datablad BSK120 Datablad BSK120
Montering DU Montering DU

BSK4

Datablad:

Datablad Datablad

BSK6

Brand-/Brandgasspjäll BSK6

Datablad:

Produktblad BSK6 Produktblad BSK6
Montering DU Montering DU
Allmän montageinformation Allmän montageinformation
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
P-godkännandebevis P-godkännandebevis
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

BSK6-VAP

Brand-/Brandgasspjäll BSK6-VAP

Datablad:

Datablad BSK6-VAP Datablad BSK6-VAP
Allmän montageinformation Allmän montageinformation
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Montering DU Montering DU

BSK6-VAP t.o.m 2018-10-29

Brand-/Brandgasspjäll BSK6-VAP

Datablad:

Datablad BSK6-VAP Datablad BSK6-VAP
Allmän montageinformation Allmän montageinformation
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Montering DU Montering DU

BSK60

Datablad:

Datablad BSK60 Datablad BSK60
Montering DU Montering DU
BVD Rostfritt BVD Rostfritt
BVD Rostfritt syrafast BVD Rostfritt syrafast
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
BVD Ställdon BVD Ställdon
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon
P-godkännandebevis P-godkännandebevis

BSK6R

Reglerande brand-/brandgasspjäll BSK6R

Datablad:

Produktblad BSK6R Produktblad BSK6R
Montering DU Montering DU
Allmän montageinformation Allmän montageinformation
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

BSKC1

Datablad:

Datablad Datablad
Montering DU Montering DU
BVD Rostfritt BVD Rostfritt

BSKC6

BSKC6 cirkulärt Brand-/Brandgasspjäll

Datablad:

Datablad BSKC6 Datablad BSKC6
Montering DU Montering DU
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
P-godkännandebevis P-godkännandebevis
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

BSKC6_t.o.m_2017-05-21

Datablad:

Datablad BSKC6 Datablad BSKC6
Montering DU Montering DU
BVD Rostfritt BVD Rostfritt
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
P-godkännandebevis P-godkännandebevis
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

BSKC6-VAP

Konstanttryckhållningsspjäll BSKC6-VAP

Datablad:

Datablad BSKC6-VAP Datablad BSKC6-VAP
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Montering DU Montering DU

BSKC6-VAP t.o.m 2018-10-29

Konstanttryckhållningsspjäll BSKC6-VAP

Datablad:

Datablad BSKC6-VAP Datablad BSKC6-VAP
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Montering DU Montering DU

BSKC6-VAP_t.o.m._2018-02-11

Datablad:

Datablad BSKC6-VAP Datablad BSKC6-VAP
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt

BSKC60

Datablad:

Datablad BSKC60 Datablad BSKC60
DU DU
BVD Rostfritt BVD Rostfritt
BVD Rostfritt syrafast BVD Rostfritt syrafast
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
BVD Ställdon BVD Ställdon
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

BSKC60_t.o.m_2013-06-30

Datablad:

Datablad BSKC60 Datablad BSKC60
Montering DU Montering DU

BSKC60K_t.o.m_2013-06-30

Datablad:

Datablad BSKC60K Datablad BSKC60K
BVD Rostfritt BVD Rostfritt
BVD Rostfritt syrafast BVD Rostfritt syrafast
BVD Varmförzinkad Stålplåt BVD Varmförzinkad Stålplåt
BVD Ställdon BVD Ställdon
P-godkännandebevis P-godkännandebevis

BSKC6R

Reglerande brand-/brandgasspjäll BSKC6R

Datablad:

Datablad BSKC6R Datablad BSKC6R
Montering DU Montering DU
BVD Rostfritt BVD Rostfritt
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

BSKC6R_t.o.m._2018-02-11

Datablad:

Datablad BSKC6R Datablad BSKC6R
Montering DU Montering DU
BVD Rostfritt BVD Rostfritt
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

FIDb

FIDb backspjäll

Datablad:

Datablad FIDb Datablad FIDb
Montering DU Montering DU
Byggvarudeklaration Byggvarudeklaration
Typgodkännandebevis Typgodkännandebevis
Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning

FIDi

FIDi Backspjäll

Datablad:

Datablad FIDi Datablad FIDi
Montering DU Montering DU
Typgodkännandebevis Typgodkännandebevis
Byggvarudeklaration Byggvarudeklaration
Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning

FIDm

FIDm självverkande backspjäll

Datablad:

Datablad FIDm Datablad FIDm
Montering DU Montering DU
Byggvarudeklaration Byggvarudeklaration
Typgodkännandebevis Typgodkännandebevis
Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning

FIDs

FIDs självverkande backspjäll

Datablad:

Datablad FIDs Datablad FIDs
Montering DU Montering DU
Byggvarudeklaration Byggvarudeklaration
Typgodkännandebevis Typgodkännandebevis
Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning

Montagekit BRMK

Montagekit BRMK

Datablad:

Datablad montagekit BRMK Datablad montagekit BRMK
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad

RABC

Cirkulärt brandgasspjäll RABC

Datablad:

Datablad RABC Datablad RABC
Montering DU Montering DU
BVD Rostfritt BVD Rostfritt
BVD Förzinkad stålplåt BVD Förzinkad stålplåt
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
P-godkännandebevis P-godkännandebevis
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

RABC_t.o.m_2013-06-30

Datablad:

Datablad RABC Datablad RABC
Montering DU Montering DU
BVD Rostfritt BVD Rostfritt
BVD Rostfritt syrafast BVD Rostfritt syrafast
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
BVD Ställdon BVD Ställdon
P-godkännandebevis P-godkännandebevis
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

RABC_t.o.m._2018-01-05

Datablad:

Datablad RABC Datablad RABC
Montering DU Montering DU
BVD Rostfritt BVD Rostfritt
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
P-godkännandebevis P-godkännandebevis
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

RABC-VAP

Cirkulärt brandgasspjäll med VAP, RABC-VAP

Datablad:

Datablad RABC-VAP Datablad RABC-VAP
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon
Montering DU Montering DU

RABC-VAP t.o.m 2018-10-29

Datablad:

Datablad RABC-VAP Datablad RABC-VAP
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon
Montering DU Montering DU

RABC-VAP_t.o.m._2018-02-11

Datablad:

Datablad RABC-VAP Datablad RABC-VAP
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

RABC-VAV

Brandgasspjäll och VAV-don RABC-VAV

Datablad:

Datablad RABC-VAV Datablad RABC-VAV
Montering DU Montering DU
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
P-godkännandebevis P-godkännandebevis
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

RABC-VAV_t.o.m_2013-06-30

Datablad:

Datablad RABC-VAV Datablad RABC-VAV
Montering DU Montering DU
BVD Rostfritt BVD Rostfritt
BVD Rostfritt syrafast BVD Rostfritt syrafast
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
BVD Ställdon BVD Ställdon
P-godkännandebevis P-godkännandebevis
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

RABCR

Reglerande brandgasspjäll RABCR

Datablad:

Datablad RABCR Datablad RABCR
Montering DU Montering DU
BVD Rostfritt BVD Rostfritt
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
P-godkännandebevis P-godkännandebevis
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

RABCR_t.o.m_2013-06-30

Datablad:

Datablad RABCR Datablad RABCR
Montering DU Montering DU
BVD Rostfritt BVD Rostfritt
BVD Rostfritt syrafast BVD Rostfritt syrafast
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
BVD Ställdon BRL24 BVD Ställdon BRL24
BVD Ställdon BRS24 BVD Ställdon BRS24
P-godkännandebevis P-godkännandebevis
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

RABCR_t.o.m._2018-02-11

Datablad:

Datablad RABCR Datablad RABCR
Montering DU Montering DU
BVD Rostfritt BVD Rostfritt
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
P-godkännandebevis P-godkännandebevis
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

RABD

Datablad:

Datablad RABD Datablad RABD
Montering DU Montering DU
BVD Rostfritt BVD Rostfritt
BVD Rostfritt syrafast BVD Rostfritt syrafast
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
BVD Ställdon BVD Ställdon
P-godkännandebevis P-godkännandebevis
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

RABR

Rektangulärt brandgasspjäll RABR

Datablad:

Datablad RABR Datablad RABR
Montering DU Montering DU
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
P-godkännandebevis P-godkännandebevis
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

RABR_t.o.m_2013-06-30

Datablad:

Datablad RABR Datablad RABR
Montering DU Montering DU
BVD Rostfritt BVD Rostfritt
BVD Rostfritt syrafast BVD Rostfritt syrafast
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
BVD Ställdon BVD Ställdon
P-godkännandebevis P-godkännandebevis
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

RABR_t.o.m_2015-01-20

Datablad:

Datablad RABR Datablad RABR
Montering DU Montering DU
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

RABR-VAP

Brandgas- och Konstanttryckhållningsspjäll RABR-VAP

Datablad:

Datablad RABR-VAP Datablad RABR-VAP
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
P-godkännandebevis P-godkännandebevis
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon
Montering DU Montering DU
Allmän montageinformation Allmän montageinformation

RABR-VAP t.o.m 2018-10-29

Brandgas- och Konstanttryckhållningsspjäll RABR-VAP

Datablad:

Datablad RABR-VAP Datablad RABR-VAP
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
P-godkännandebevis P-godkännandebevis
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon
Montering DU Montering DU

RABR-VAV

Datablad:

Datablad RABR-VAV Datablad RABR-VAV
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt

RABRR

Reglerande brandgasspjäll RABRR

Datablad:

Datablad RABRR Datablad RABRR
Montering DU Montering DU
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon
P-godkännandebevis P-godkännandebevis

RABRR_t.o.m_2013-06-30

Datablad:

Datablad RABRR Datablad RABRR
Montering DU Montering DU
BVD Rostfritt BVD Rostfritt
BVD Rostfritt syrafast BVD Rostfritt syrafast
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
BVD Ställdon BRL24 BVD Ställdon BRL24
BVD Ställdon BRS24 BVD Ställdon BRS24
P-godkännandebevis P-godkännandebevis
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

RAEC

Tryckavlastningsspjäll RAEC

Datablad:

Datablad RAEC Datablad RAEC
Montering DU Montering DU
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Typgodkännandebevis Typgodkännandebevis
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

RAER

Tryckavlastningsspjäll RAER

Datablad:

Datablad RAER Datablad RAER
Montering DU Montering DU
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Typgodkännandebevis Typgodkännandebevis
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

RBBM

Datablad:

Byggvarudeklaration Byggvarudeklaration

RBCT

Datablad:

RBFS

Datablad:

RBMP

Datablad:

RBST

Datablad:

RBVG

Väggenomföring RBVG

Datablad:

Datablad RBVG Datablad RBVG
BVD Varmförzinkad Stålplåt BVD Varmförzinkad Stålplåt

RCKB

Datablad:

Datablad RCKB Datablad RCKB