Ljuddämpare

Alla produkter i produktområde "Ljuddämpare" med tillhörande datablad:


BRMC

Datablad:

Datablad BRMC Datablad BRMC
Montering DU Montering DU
Byggvarudeklaration Byggvarudeklaration

LFAA

Datablad:

Datablad LFAA Datablad LFAA
Montering DU Montering DU
Byggvarudeklaration Byggvarudeklaration

LFAB

Ljudbafflar för dämpning av fläkt- och luftljud från t.ex spjäll

Datablad:

Datablad LFAB Datablad LFAB
Montering DU Montering DU
BVD Varmförzinkad Stålplåt BVD Varmförzinkad Stålplåt

LFAB_t.o.m_2014-08-01

Datablad:

Datablad LFAB Datablad LFAB
Montering DU Montering DU
Byggvarudeklaration Byggvarudeklaration

LFAC

Datablad:

Datablad LFAC Datablad LFAC
Montering DU Montering DU
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt

LFAC_t.o.m_2014-08-01

Datablad:

Datablad LFAC Datablad LFAC
Montering DU Montering DU

LFAC_t.o.m_2019-08-21

Cirkulär ljuddämpare LFAC

Datablad:

Datablad LFAC Datablad LFAC
Montering DU Montering DU
Typgodkännande Typgodkännande
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt

LFAJ

Datablad:

Datablad LFAJ Datablad LFAJ
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt

LFAK

Datablad:

Datablad LFAK Datablad LFAK
Montering DU Montering DU
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt

LFAL

Rektangulär ljuddämpare för begränsade utrymmen LFAL

Datablad:

Datablad LFAL Datablad LFAL
Montering DU Montering DU
Allmän montageinformation Allmän montageinformation
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt

LFAL_t.o.m_2014-08-01

Datablad:

Datablad LFAL Datablad LFAL
Montering DU Montering DU
Byggvarudeklaration Byggvarudeklaration

LFAR

Rensbar rektangulär ljuddämpare LFAR

Datablad:

Datablad LFAR Datablad LFAR
Montering DU Montering DU
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt

LFAS

Rektangulär ljuddämpare med cirkulär anslutning LFAS

Datablad:

Datablad LFAS Datablad LFAS
Montering DU Montering DU
Typgodkännande Typgodkännande
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt

LFAS_t.o.m_2014-08-01

Datablad:

Datablad LFAS Datablad LFAS
Montering DU Montering DU
Byggvarudeklaration Byggvarudeklaration

LFAS-L

Rektangulär ljuddämpare med cirkulär anslutning LFAS-L

Datablad:

Datablad LFAS-L Datablad LFAS-L
Montering DU Montering DU
Ingjutningsinstruktion Ingjutningsinstruktion
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt

LFAV

Datablad:

Datablad LFAV Datablad LFAV
Montering DU Montering DU
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt

LFIK

Rektangulär ljuddämpare LFIK

Datablad:

Produktblad LFIK Produktblad LFIK
Montering DU Montering DU
Allmän montageinformation Allmän montageinformation
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt

LFIV

Rektangulär vinkelljuddämpare LFIV

Datablad:

Produktblad LFIV Produktblad LFIV
Montering DU Montering DU
Allmän montageinformation Allmän montageinformation
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt