VAV-, CAV-, Flödesmätdon

Alla produkter i produktområde "VAV-, CAV-, Flödesmätdon" med tillhörande datablad:


aSENSE

Datablad:

Datablad aSENSE Datablad aSENSE
Miljövarudeklaration Miljövarudeklaration

BRSM

Monteringssvep BRSM

Datablad:

BVAP-1

Cirkulärt konstanttryckhållningsdon BVAP-1

Datablad:

Datablad BVAP-1 Datablad BVAP-1
Montering DU Montering DU
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

BVAP-3

Rektangulärt konstanttryckhållningsdon BVAP-3

Datablad:

Datablad BVAP-3 Datablad BVAP-3
Montering DU Montering DU
Byggvarudeklaration Byggvarudeklaration
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

BVAP-3_tom_160630

Rektangulärt konstanttryckhållningsdon BVAP-3

Datablad:

Datablad BVAP-3 Datablad BVAP-3
Montering DU Montering DU
Byggvarudeklaration Byggvarudeklaration
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

BVAPd-1

Konstanttryckhållningsspjäll BVAPd-1, cirkulärt.

Datablad:

Datablad BVAPd-1 Datablad BVAPd-1
Montering DU Montering DU
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt

BVAPd-3

Konstanttryckhållningsspjäll BVAPd-3, rektangulärt

Datablad:

Datablad BVAPd-3 Datablad BVAPd-3
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Montering DU Montering DU

BVAV-1

Cirkulärt variabel/konstantflödesdon BVAV-1

Datablad:

Datablad BVAV-1 Datablad BVAV-1
Montering DU Montering DU
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

BVAV-2

Cirkulärt variabel/konstantflödesdon BVAV-2

Datablad:

Datablad BVAV-2 Datablad BVAV-2
Montering DU Montering DU
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

BVAV-3

Rektangulärt variabel/konstantflödesdon BVAV-3

Datablad:

Datablad BVAV-3 Datablad BVAV-3
Montering DU Montering DU
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

BVAV-3_tom_160630

Rektangulärt variabel/konstantflödesdon BVAV-3

Datablad:

Datablad BVAV-3 Datablad BVAV-3
Montering DU Montering DU
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

BVAV-LD

Cirkulärt variabel/konstantflödesdon BVAV-LD

Datablad:

Datablad BVAV-LD Datablad BVAV-LD
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Montering DU Montering DU
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

BVAVd

Cirkulärt variabel-/konstantflödesdon BVAVd

Datablad:

Datablad BVAVd Datablad BVAVd
Montering DU Montering DU
BVD Varmförsinkad stålplåt BVD Varmförsinkad stålplåt
Deklaration om överensstämmelse Deklaration om överensstämmelse
Manual ställdon e-flow Manual ställdon e-flow
Modbus BVAVd Modbus BVAVd

BVAVd-3

Variabel-/Konstantflödesspjäll  BVAVd-3

Datablad:

Datablad BVAVd-3 Datablad BVAVd-3
Montering DU Montering DU
Manual ställdon e-flow Manual ställdon e-flow
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Modbus BVAVd Modbus BVAVd

BVAVd-3_t.o.m_2016-06-30

Datablad:

Datablad BVAVd-3 Datablad BVAVd-3
Montering DU Montering DU
Manual ställdon e-flow Manual ställdon e-flow

BVAVd-LD

Cirkulärt variabel-/konstantflödesdon BVAVd-LD

Datablad:

Datablad BVAVd-LD Datablad BVAVd-LD
Montering DU Montering DU
Deklaration om överensstämmelse Deklaration om överensstämmelse
Manual ställdon e-flow Manual ställdon e-flow
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Modbus BVAVd Modbus BVAVd

BVVM-1

Cirkulärt elektroniskt flödesmätdon BVVM-1

Datablad:

Datablad BVVM-1 Datablad BVVM-1
DU - Drift och underhåll DU - Drift och underhåll
Montering Montering
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

BVVM-3

Rektangulär elektroniskt flödesmätdon BVVM-3

Datablad:

Datablad BVVM-3 Datablad BVVM-3
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt

BVVM-3_tom_160630

Datablad:

Datablad BVVM-3 Datablad BVVM-3
Montering DU Montering DU
Byggvarudeklaration Byggvarudeklaration
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

BVVMd-1

Mätenhet BVVMd-1

Datablad:

Datablad BVVMd-1 Datablad BVVMd-1
Byggvarudeklaration Byggvarudeklaration
DU - Drift och underhåll DU - Drift och underhåll

BVVMd-3

Mätenhet BVVMd-3, rektangulärt

Datablad:

Datablad BVVMd-3 Datablad BVVMd-3
Byggvarudeklaration Byggvarudeklaration
DU - Drift och underhåll DU - Drift och underhåll

eSUM

Datablad:

Produktblad Produktblad

RABC-VAP

Cirkulärt brandgasspjäll med VAP, RABC-VAP

Datablad:

Datablad RABC-VAP Datablad RABC-VAP
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon
Montering DU Montering DU

RABC-VAP t.o.m 2018-10-29

Datablad:

Datablad RABC-VAP Datablad RABC-VAP
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon
Montering DU Montering DU

RABC-VAP_t.o.m._2018-02-11

Datablad:

Datablad RABC-VAP Datablad RABC-VAP
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

RABC-VAV

Brandgasspjäll och VAV-don RABC-VAV

Datablad:

Datablad RABC-VAV Datablad RABC-VAV
Montering DU Montering DU
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
P-godkännandebevis P-godkännandebevis
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon

RABR-VAP

Brandgas- och Konstanttryckhållningsspjäll RABR-VAP

Datablad:

Datablad RABR-VAP Datablad RABR-VAP
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
P-godkännandebevis P-godkännandebevis
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon
Montering DU Montering DU
Allmän montageinformation Allmän montageinformation

RABR-VAP t.o.m 2018-10-29

Brandgas- och Konstanttryckhållningsspjäll RABR-VAP

Datablad:

Datablad RABR-VAP Datablad RABR-VAP
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt
P-godkännandebevis P-godkännandebevis
Prestandadeklaration Prestandadeklaration
Deklaration om överensstämmelse ställdon Deklaration om överensstämmelse ställdon
Montering DU Montering DU

RABR-VAV

Datablad:

Datablad RABR-VAV Datablad RABR-VAV
BVD Varmförzinkad stålplåt BVD Varmförzinkad stålplåt

T-SENSE-VAV

Styr- och reglerenhet T-SENSE-VAV

Datablad:

Datablad T-Sense-VAV Datablad T-Sense-VAV
DU T-Sense-VAV DU T-Sense-VAV

TEL

Datablad:

Datablad TEL Datablad TEL

TEL-2

Elektronisk tidströmställare TEL-2

Datablad:

Datablad TEL-2 Datablad TEL-2

TR24-M

TR24-M temperaturregulator

Datablad:

Datablad TR24-M Datablad TR24-M