BRYVH

BRYV

Ytterväggsgaller BRYV

Uteluftsgaller med mycket god vattenavskiljning. Stående lameller.

BRYV är provat på VTT, Statens Tekniska Forskningsanstalt i Finland med avseende på vattenavskiljning. Vi provade ett galler med dimension 1000 x 1000 mm och luftflöde 2 m3/s.
Gallret utsattes för ett regnvattenflöde på 75 (l/h)/m2 och en vindstyrka av 13 m/s.
Resultat: 100% vattenavskiljning vid fronthastighet 2 m/s.

Snabbfakta

 • Storlekar från 200-200 mm till 2000-2000 mm
 • Kan göras större i delat utförande
 • Utförs i aluminium
 • Kan levereras pulverlackerat eller i obehandlat utförande
 • Kan utrustas med elektrisk avfrostning
 • Finns med i MagiCAD och Cadvents databas

BRYL

Ytterväggsgaller BRYL

BRYL är ett ytterväggsgaller med bra ljuddämpande egenskaper. Gallret kan användas både för uteluft och avluft och består av speciella vinklade lameller som innehåller ljuddämpande material. Som standard har gallret smådjursnät och dropplist.

Snabbfakta

 • BRYL är i första hand framtaget för att erhålla bra ljuddämpning
 • Galler med bredd och höjd från 1500 mm-1500 mm levereras i delat utförande, produkterna delas på bredden. Ramverk för infästning mellan gallerdelarna medlevereras
 • Som tillbehör finns vinkeljärnsram för montering
 • Varmförzinkad stålplåt som standard
 • Kan levereras med elektrisk avfrostning

BRYI

Ytterväggsgaller BRYI

Kraftigt rektangulärt ytterväggsgaller för uteluft alt. avluft. Lämpligt för mekaniskt utsatta områden, t.ex. skolgårdar.

Snabbfakta

 • Storlekar från 200-200 mm till 2000-2000 mm.
 • Kan göras större i delat utförande.
 • Varmförzinkad stålplåt som standard. Kan även levereras i rostfritt utförande.
 • För korrosivitetsklass C4 levereras gallret i pulverlackerat utförande
 • Smådjurstrådnät i standardutförande
 • Kan utrustas med elektrisk avfrostning
 • Finns med i MagiCAD

BRYH

Ytterväggsgaller BRYH

BRYH är ett ytterväggsgaller avsett att användas som ute- och avluftsgaller. Gallret består av en fästram med täckfläns och dropplist samt med löstagbar gallerinsats. Som standard har gallret smådjursnät på insidan. Gallret kan även fås med jalusislutare/backspjäll som stänger vid utebliven luftström.

Snabbfakta

 • Förbättrat skydd mot vatteninträngning när gallret används som uteluftintag
 • Gallret är provat enligt standard EN 13030:2001 och klarar 93% vattenavskiljning vid fronthastighet 2 m/s.
 • Aluzink AZ185 (C4) som standard
 • Kan levereras i många olika specialutföranden
 • Gallren levereras i delat utförande om ena sidan är större än 2000 mm eller om båda sidorna är större än 1600 mm.

BRYC

Ytterväggsgaller BRYC

BRYC är ett kvadratiskt ytterväggsgaller med god vattenavskiljningsförmåga, avsett att användas som ute- och avluftsgaller. Gallret består av en fästram med täckfläns och dropplist samt med löstagbar gallerinsats.

Som standard har gallret kvadratisk anslutningslåda med stos för anslutning till cirkulär kanal och smådjursäkert nät.

Snabbfakta

 • Kvadratisk anslutningslåda med ett ytterväggsgaller
 • Stos för anslutning till cirkulär kanal
 • Finns med i MagiCAD

BRYA

Ytterväggsgaller BRYA

Ytterväggsgaller för uteluft alt. avluft med snyggt utseende. Används alltid för runda galler större än Ø 315 mm och vid speciella former.

Snabbfakta

 • Storlekar från 200-200 mm till 2000-2000 mm resp. Ø250 mm till 2000 mm eller special
 • Kan göras större i delat utförande.
 • Utförs i aluminium
 • Kan även levereras pulverlackerat eller i eloxerat utförande
 • Smådjurstrådnät i standardutförande
 • Kan utrustas med elektrisk avfrostning
 • Finns med i MagiCAD
×

Tävling

Var med i vår tävling genom att fylla i svar och kontaktuppgifter och tryck på skicka! 

Vi lottar ut 10 st Airpods

Svaren finns någonstans på webbplatsen