Skolan är Sveriges största arbetsplats och luftens kvalitet påverkar både koncentrationsförmåga och välmående för lärare och elever. När Skytteskolan i Högsbo, Göteborg, nu byggs om till att bli en F-9 skola för cirka 860 elever investerade man i ett bra inomhusklimat genom takhuvar, galler och ljuddämpare från Bevent Rasch. Vi har även levererat brand- och brandgasspjäll till skolan.

Planerad flytt till skolan är under vårterminen 2022. Ombyggnationen är en del av ett projekt där fler byggnationer av skolor i västra Göteborg är planerade för att tillgodose kommande elevökning – alla med fokus på välgenomtänkta ventilationslösningar.

– Med egna barn i skolan förstår jag vikten av bra inomhusluft för eleverna, och det känns bra att kunna vara med och bidra genom våra produkter, säger Niklas Johansson på Bevent Rasch.

Illustration: Fredblad Arkitekter