Vårt dimensioneringsprogam Dimensio vidareutvecklas kontinuerligt i syfte att förenkla för Dig som konsult eller installatör.
Nu har modulen för takhuvar uppdaterats med en ruta, på resultatsidan, som tydligt visar vilket håltagningsmått den passande takgenomföringen kräver.
Funktionen har efterfrågats av flera och resulterar i tidsbesparing vid projektering av takhuvar och takgenomföringar.
Uppdateringen syns även i pluginet för MagiCAD.