Vi är glada för alla positiva reaktioner vi får på vårt VAV-sortiment och den ökande försäljningen av dessa produkter.
Då en av vår leverantörer ändrar i sitt sortiment gör vi nu följande förändringar, vilket innebär enklare projektering och fler möjligheter vad gäller kommunikation med ställdonen:

  •  BVAV-1 utgår och ersätts av BVAV-2 eller BVAVd
  • BVAV-2 får flera alternativ med olika ställdon och kommunikationsalternativ  
  • BVAV-3 får ett nytt ställdon/regulator med flera kommunikationsalternativ
  • BVAP-1/3 utgår och ersätts av BVAPd-1/3
  • BVVM-1/3 utgår och ersätts av BVVMd-1/3

Kontakta din lokala säljare om du har några frågor!