Vi får ibland frågan om kastlängd på våra avluftshuvar – nu har vi valt att redovisa kastlängd på DELTA-AH och DELTA-KH.
Kastlängderna är CFD-simulerade, och gäller vid vindstilla förhållanden. Måtten definieras i m som avståndet från huvens utlopp till den punkt där hastigheten i luftplymen minskat till 2 m/s.
Vid dimensionering är det bra att utgå från tryckfall och utloppshastighet. Använd gärna våra ställbara utlopp DELTA-SU som finns som tillval.