<![CDATA[
När man prefabricerar plattbärlag gjuter man tunna bjälklag som är så släta att undersidan används som inntertak. Donleverantörer levererar då ingjutningsramar som framförallt deras egna don passar i, detta kan bli ett problem när exempelvis vårt RINO inte passar i de ingjutna ramarna.
-Kunden stod med 200 don som inte gick att montera. Jag kontaktade Climecon som tillsammans med oss utvecklade ett don som går att montera underifrån oavsett vilken ingjutningsram som sitter i bjälklaget, berättar Niklas Johansson på Bevent Rasch.
Den nya produkten heter RINO FN och lanseras inom kort.
-Tack vare Climecons snabbfotade utvecklingsarbete löste vi problemet och nu har kunderna friheten att välja våra don oavsett vilken ram som sitter ingjuten!]]>