Som ett led i den internationella expansionen förvärvade Bevent Rasch i början av 2022 det familjeägda norska bolaget Kro Produksjon. Redan under det första halvåret har förvärvet lett till flera konkreta resultat, inte minst ett givande teknikutbyte mellan bolagen.

– Kro Produksjon har flera produkter som kompletterar Bevent Raschs sortiment på ett mycket bra sätt och gör att kunderna kan erbjudas ännu bättre lösningar. Dessutom kan Bevent Rasch, med sin stora närvaro och omfattande kundbas i både Sverige och utlandet, nå ut och skapa kännedom om Kro Produsjons erbjudande, säger Anders Freychuss, vd på Bevent Rasch. 

Bland dessa produkter finns ett kanalkryss och estetgaller, två värdefulla problemlösare och tillskott i produktportföljen. Dessa ser Bevent Rasch kommer komplettera sortimentet väl och erbjuda kunder ännu bättre alternativ för framtidens ventilationslösningar.

– Vi ser med stor tillförsikt fram emot vad resten av det första året kommer innebära, säger Anders Freychuss, vd på Bevent Rasch.