Thomas Gallén

Stockholm

Tel: 08 – 54 55 12 73

Marknadschef
Försäljning och teknisk support.

thomas.gallen@bevent-rasch.se