Uppdaterad databas i MagiCAD – nu även med don

Nu finns en ny version av Bevent Rasch databas i MagiCAD. I den uppdaterade versionen finns don, BVAVd och villahuv BRVAA mfl med.

De flesta av Bevent Rasch produkter finns i MagiCAD. Tex takgenomföringar finns liksom tidigare i olika längder. Samtliga produkter är s.k. Qmodels med data och mått.

Aktuell fil heter Bevent_Rasch_12b.qpd

DXF-filer finns under respektive produkt på vår hemsida.

Share