Bevent Rasch CE-märker brandspjäll enligt byggproduktförordningen

Den 1/7 2013 träder Byggproduktförordningen i kraft vilket bl.a. innebär att brandspjäll ska vara CE-märkta. De nya reglerna medför att brandspjällens utförande och montagealternativ kan förändras. Vissa spjäll kommer ersättas av nya spjäll. För leveranser efter 1/7 kan därför produkter och montagealternativ förändras från vad som är projekterat och offererat. Hemsida, datablad och montageanvisningar kommer att revideras och uppdateras. Kontakta oss gärna för mer information.

Share