Bevent Rasch förstärker mot grossister, industrin och västkusten

Vi växer och för att bli ännu bättre har vi under våren förstärkt organisationen med tre personer med inriktning mot bl.a. ventilationsgrossisterna och industrin.

Dan Hagwall
Dan Hagwall har en gedigen ventilationsbakgrund och har bl.a. drivit eget entreprenadföretag. Han är stationerad i Borås och kommer främst att ansvara för kunder i Göteborgsregionen och Västsverige.

Göran Mahrs
Göran Mahrs utgår från Motala och kommer att serva och ha fokus på grossistledet som vi har ett nära och bra samarbete med och där våra brandspjäll ligger lagerhållna hos alla ledande grossister.

Thomas Skruf
Thomas Skruf har lång erfarenhet från olika uppdrag inom industrin och kommer att ansvara för våra industriprojekt som ligger utanför den traditionella byggsektorn. Här har vi god kompetens och erfarenhet av att ta oss an tillverkning med speciella krav på utförande, dokumentation och prestanda.

Share