BVAVd – VAV-spjäll med display

Bevent Rasch nya VAV-spjäll med display har större arbetsområde som gör att ett lågt minflöde kan väljas. Displayen visar aktuellt flöde men kan också visa inställt max- och minflöde, börvärdessignal m.m. Max- och min-inställningar kan göras direkt på ställdonet med inbyggda potentiometrar.

BVAVd finns också i kombination med ljuddämpare – BVAVd-LD.

VAV-spjäll med display

Bevent Rasch nya VAV-spjäll bygger på vårt beprövade mätspjäll men med ett nytt ställdon eFLOW med regulator, tryckgivare och display. Regulatorn har större arbetsområde som gör att ett lågt minflöde kan väljas. Displayen visar aktuellt flöde men kan också visa inställt max- och minflöde, börvärdessignal m.m. Max- och min-inställningar kan göras direkt på ställdonet med inbyggda potentiometrar. BVAVd kan användas för variabelt flöde med 2-10V alt. 0-10V styrsignal eller för konstantflöde.

Fördelar:
– Låga minflöden
– Display visar aktuellt flöde
– Inställbart max- och min-flöde på plats

BVAVd finns också i kombination med ljuddämpare BVAVd-LD. Den har flera fördelar som förenklar både projektering och montage.

VAV ger fördelar

– Behovsanpassat luftlöde minimerar energiåtgången för fläktar, värme, kyla, befuktning samt minskar filterkostnaderna.
– Behovsanpassad ventilation är lämplig för anläggningar med varierande beläggning (belastning) t.ex. kontor, matsalar, hotell, sjukhus, restauranger m.m.
– Ventilationskanalernas dimension och hela ventilationsanläggningens storlek kan i många fall reduceras, vilket ger lägre investeringskostnader.

nyhet_BVAVd_stor

Länk till Datablad BVAVd

Länk till Datablad BVAVd-LD

Share