DELTA Huvar

Våra nya DELTA huvar med låga tryckfall finns nu med i vårt dimensioneringsprogram Dimensio.

DELTA finns som avluft, uteluft och kombihuv.

Dessutom finns det med i senaste uppdateringen av MagiCAD 16_b.

 

Share