Dimensio har fått två helt nya dimensioneringsmoduler

I samband med Nordbygg 2018 kunde vi stolt presentera de nya dimensioneringsverktygen för takhuvar och ytterväggsgaller. Helt dynamisk beräkning av ytterväggsgaller, dimensioneringsspecifika AMA-texter och produktkodsgeneratorn är några av de stora nyheterna.

Efter många år av trogen tjänst har Dimensio vidareutvecklats för att underlätta dimensioneringsprocessen av ventilationsprodukter ytterligare. Inledningsvis har takhuvs- och ytterväggsgallersmodulerna fått sig ett lyft och kompletterats med en rad funktionaliteter som underlättar valet av rätt produkt. Grunden till utvecklingsprojektet kom dels från nyttiga användarsynpunkter vi fått in, dels från interna förbättringsförslag.

Utmaningen i att få till en snygg helhetslösning, utan att tappa den enkelhet som Dimensio är känt för, tog sig Bevent Rasch an ihop med systerbolaget Front och resultatet ligger nu uppe på www.dimensio.se. Nedan ser du några av de nya funktionerna:

 • Ge förslag på passande produkter– det enda du behöver för att få förslag på huvar/galler är att mata in ett luftflöde, antingen i l/s eller i m³/h. Trycker du på beräkna efter att du fyllt i de obligatoriska valen så får du en snygg översikt de produkter som ligger inom Bevent Rasch rekommenderade användningsområde. Vad gäller ytterväggsgaller visas den standardstorlek som hamnar närmast den rekommenderade hastigheten.
 • Produktöversikt vid ”Dimensionera specifik produkt” – väljer du att innan dimensionering bocka i rutan ”Dimensionera specifik produkt” så ser du lätt samtliga huvar/galler med en kort och kärnfull produktbeskrivning – lätt att hitta rätt!
 • Hjälptexter – en ny och värdefull funktion är de små frågetecknen som hittas på olika ställen i Dimensio. Genom att föra musen över ett frågetecken (eller klicka på det i mobilanpassning/touch) så visas snyggt presenterad information om respektive funktion.
 • Produktkodsgeneratorn– när man dimensionerat en produkt och valt det kommer man till resultatsidan. Här finns det under rubriken ”Specifikation/Produktkod” drop down-menyer som beskriver varje siffra i specifikationskoden för varje produkt (finns även för tillbehören, ex. BRTG). Du behöver nu alltså inte öppna databladet för att få en beskrivning av vad varje siffra i BRTG-specifikationen betyder, du ser allt i Dimensio! En extra snygg feature är när man ska välja -1 för ytbehandling, då fälls en karta med standardkulörerna ned.
 • Dynamiska AMA-texter– AMA-texterna som genereras på resultatsidan baseras på den specifika produkten och uppdateras automatiskt när du ändrar dina val i produktspecifikationen. Väljer du exempelvis rostfritt syrafast som material och Ärggrön som kulör så kommer AMA-texten automatiskt att uppdateras enligt den specifikationen, redo att kopieras!
 • Uppdatera/dimensionera på nytt direkt från resultatsidan– när man väl specificerat en produkt kan man lätt från resultatsidan dimensionera om samma produkt med andra värden, exempelvis om man vill ha två avluftshuvar med olika flöden. I rutan till vänster kan du uppdatera storlekar och flöden och enkelt få fram ett nytt resultat.
 • Spara som PDF– när du är färdig med dina dimensioneringar kan skriva ut komplett dokumentation med knappen ”Spara som PDF”. All dokumentation slås samman till en och samma PDF-fil.
 • Skicka förfrågan– vill du ha priser på dina dimensionerade produkter trycker du på ”Skicka förfrågan”. Du får då fylla i namn, mailadress och företagsnamn och kan sen skicka in din förfrågan. Ett automatiskt mail skickas till offert@bevent-rasch.seoch vi återkommer snarast med pris.
 • Beräkning av tryckfall över ytterväggsgaller vid förutbestämda mått– ett starkt önskemål har varit att kunna beräkna tryckfall och hastighet över ett galler med fasta mått. Det kan vi nu i nya Dimensio. Välj flöde, bredd och höjd och tryck beräkna så får du fram tryckfall och hastighet, ligger ditt resultat inom vårt rekommenderade användningsområde så är texten grön, annars grå.
 • Skicka som e-post – mailet som genereras nu är betydligt modernare än den screenshot som tidigare genererades.
 • Dynamiskt tryckfallsdiagram– diagrammet som visas under resultatsidan är dynamiskt (det uppdateras alltså när du exempelvis ändrar flödet) och visar visuellt ditt resultat. Här ser man för t.ex. för takhuvarna vart man ligger i förhållande till vårt rekommenderade användningsområde.

Vi tackar alla användare för de fina synpunkterna och Front för det fina utförandet!

Länkar:

Share