Förbättringar i Magicad

Vi försöker ständigt hålla databasen i Magicad uppdaterad. I veckan uppdaterades och förbättrades flera av våra produkter, bland annat har Magicad åtgärdat problemet med att våra irisspjäll såg konstiga ut när de ritats in.

Nyheter i april:

  • Adderat BRDJ-100
  • LFAS-L tillagd som produkt
  • Nya storlekar av BRBH
  • Adderat tryckfallsdata till LFAC-1, LFAC-2 samt LFAS-1 (samtliga utan ljuddämpande baffel)
  • Justerat tryckfallsdiagrammen på BRSK (endast uteluft), BRSI samt BRYL
Share