Ny utgåva av handboken ”Praktiska lösningar, Brandskydd”

Den behandlar hur du på rätt sätt ska hänga upp kanaler, isolera, använda brandspjäll mm.

Nu finns en ny reviderad upplaga som är kompletterad och svarar mot alla nya och ändrade byggregler.

Boken ges ut av Svensk ventilation och Rasch har bidragit med kunskap och erfarenheter till boken.

Läs mer om boken och beställ på Svensk ventilations hemsida:
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1515

Share