Nytt kontrollintervall för backspjäll

Nu förlängs kontrollintervallet för FID-spjällen.

Bevent Rasch självverkande backspjäll, FIDi, FIDb och FIDm, är avsedda att förhindra brandgasspridning via tilluftssystemet i ventilationsanläggning, där man använder sk fläkt i drift-lösning för att skydda mot brandgasspridning.

FID har tidigare haft krav på kontroll minst en gång per vartannat år. Detta krav är nu ändrat till minst en gång vart tredje år.

FIDi, FIDb och FIDm har en konstruktion som gör kontroll enkel. Stor lucka, ändrar inte ev. spjällinställningar vid inspektion och spjället håller också hög kanaltäthet.

Projektering och brandteknisk analys ska göras av brandsakkunnig och brandskyddet ska dokumenteras för att tex säkerställa underhåll mm.

Läs mer om FID

Share