Uppdaterade byggvarudeklarationer

Nu har vi uppdaterat våra byggvarudeklarationer för de flesta produkter.

De är utförda enligt Kretsloppsrådets riktlinjer och finns uppdelade för olika material. Se pdf under respektive produkt.

Share