Vad är brandspjället godkänt för?

Från 1 juli i år ska alla brandspjäll vara CE-märkta. Det har bl.a. inneburit att beteckningarna för spjällens brandklass ser lite annorlunda ut. Istället för enbart t.ex. EI60 som brandklassen beskrevs tidigare följer nu ett antal beteckningar som talar om ifall spjället är godkänt för t.ex. montage i vägg och/eller i bjälklag.

I och med den nya produktstandarden för CE-märkta brandspjäll anges numera spjällens prestanda så här:

ce_montage

BSKC6_montagebild

Share