Vad är ett tryckavlastningsspjäll?

Dessa spjäll öppnar vid brand och används för att tryckavlasta kanalsystemet eller som förbigång vid aggregat.
Våra produkter är typgodkända och heter RAEC (cirkulär) och RAER (rektangulär) och har påmonterade säkerhetsställdon.

Tryckavlastningsspjäll

  • Avsett att användas för att begränsa brandgasspridning mellan brandceller enligt BBRAD 4.2.1 genom att tryckavlasta kanalsystemet eller brandcellen för utrymmen med skyddsnivå 2
  • Håller rätt täthetsklass i normaldrift för begränsning av energiförluster
  • Krav på brandisolering av kanalsystem eller spjäll. Beakta att hänsyn måste tas till att man har strömmande, heta brandgaser i kanalsystemet vid evakuering
  • Eventuellt krav på övervakning och automatisk funktionskontroll samt rökdetektorer
Share