Headerbild_Miljo

Miljö

Bevent Rasch strävar efter att hålla en hög miljöprofil med låg miljöpåverkan i kombination med hög kvalitet. Genom ett strukturerat arbetssätt och ständigt förbättringar ska miljöpåverkan från fabrik, produkter och tjänster minskas så långt det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Det uppnår vi bland annat genom att aktivt identifiera och arbeta med våra betydande miljöaspekter inom tjänster, produktion och produkter och på så sätt förbättra vår miljöprestanda. Varje nyutvecklad produkt ska ha tydliga miljö- och hållbarhetsegenskaper.

Byggvaru­deklarationer

Till alla våra produkter finns byggvarudeklarationer (BVD) som visar hur varan ska hanteras i byggskedet, bruksskedet och som avfall, och information om produktens materieinnehåll. I byggvarudeklarationerna finns även fullständig information om produktens kemiska innehåll så att den blir värderad och hanterad på rätt sätt.

Miljö­bedömning

Våra produkter finns med i ett flertal system för miljöbedömning och materialinnehåll såsom Sunda Hus, Byggvarubedömningen och Svanens husproduktportal som används av flera stora aktörer och beställare.

Solceller

I samband med vår utbyggnation 2019 anlades ca 1 500 kvadratmeter solceller för att i så stor utsträckning som möjligt kunna producera vår egen el.

Bergvärme

För att värma upp hela vår produktionsanläggning som vi bygger ut till totalt 18 000 kvadratmeter år 2020 kommer vi att gå över till bergvärme vilket minskar vår miljöpåverkan. Vi utnyttjar även den värme som våra maskiner avger, samt återvinner värmen från lackeringsugnen för att värma upp våra lokaler.

Transporter

Vi använder oss av det lokala åkeriet Emanuelssons i Motala i så stor utsträckning som möjligt. Emanuelssons tunga lastbilar kör endast på fossilfri biodiesel RME som består av 100 procent rapsolja som är fossilfritt, förnyelsebart och varken giftigt, cancerframkallande eller brandfarligt. Företaget är certifierad enligt ISO 14001. I övriga transporter använder vi Schenker som satt som mål att bli världsledande på grön logistik.

Återvinning

I produktion jobbar vi aktivt med att optimera och utnyttja plåten så mycket som möjligt för att minimera spill. Allt plåtspill återvinns och sorteras. Vi återvinner även wellpapp, isolering och brännbart material.

Kemikalier

Vi använder endast pulverlackering istället för våtlack, och har bytt ut farliga kemikalier till miljövänliga alternativ. Alla kemikalier förvaras i låst kemikalierum, och vi har avtal med Tekniska Verken som tar hand om allt farligt avfall.

Certifikat

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

×

Tävling

Var med i vår tävling genom att fylla i svar och kontaktuppgifter och tryck på skicka! 

Vi lottar ut 10 st Airpods

Svaren finns någonstans på webbplatsen