Backspjäll för brandgas FIDb

FIDb är ett självverkande backspjäll utan injusteringsmöjlighet, avsett att förhindra brandgasspridning via tilluftssystemet i ventilationsanläggningen.

Snabbfakta

  • Storlek Ø 100 till 250 mm
  • Finns med i MagiCAD

Användning

Backspjället skall användas i kombination med fläkt i drift lösning, rökavluftning via frånluft eller liknande och kräver för att upprätthålla sin funktion att tilluftsfläkt är i drift under brandfallet. De brandtekniska funktionerna fungerar för alla de dimensionerande brandscenarion som kan förväntas uppstå med traditionellt använda brandutvecklingshastigheter. Projektering och brandteknisk analys ska göras av brandsakkunnig.

Funktion

FIDb har en enkelt utdragbar insats med ett membran som stänger mycket snabbt vid övertryck i rummet. Utformningen av FIDb gör att backspjället får låg bygghöjd men också att insatsen är enkel att plocka ur. Demontering av insatsen möjliggör även åtkomlighet för inspektion och rengöring i kanalens båda riktningar.

Specifikation

Tillbehör

Inga tillgängliga tillbehör till denna produkt
×

Tävling

Var med i vår tävling genom att fylla i svar och kontaktuppgifter och tryck på skicka! 

Vi lottar ut 10 st Airpods

Svaren finns någonstans på webbplatsen