Backspjäll för brandgas FIDm

FIDm är ett självverkande backspjäll som är försett med ställdon. FIDm passar i  anläggningar där man anpassar ventilationen efter behovet. Spjället kan styras med on/off-funktion eller kontinuerlig reglering 0-10V. Ändlägen kan begränsas för max/minläge. Backspjället är också försett med mätuttag för injustering.

Snabbfakta

  • Storlek Ø 100 till 250 mm
  • Med ställdon
  • Finns med i MagiCAD

Användning

Backspjället skall användas i kombination med fläkt i drift lösning, rökavluftning via frånluft eller liknande och kräver för att upprätthålla sin funktion att tilluftsfläkt är i drift under brandfallet. De brandtekniska funktionerna fungerar för alla de dimensionerande brandscenarion som kan förväntas uppstå med traditionellt använda brandutvecklingshastigheter. Projektering och brandteknisk analys ska göras av brandsakkunnig.

Funktion

FIDm har en enkelt utdragbar insats med ett membran som stänger mycket snabbt vid övertryck i rummet. Utformningen av FIDm gör att backspjället får låg bygghöjd men också att insatsen är enkel att plocka ur. Demontering av insatsen möjliggör även åtkomlighet för inspektion och rengöring i kanalens båda riktningar.

Specifikation

Tillbehör

TR24-M

Temperaturregulator med inbyggd givare

TEL-2

Elektronisk tidströmställare

T-SENSE-VAV

CO2 och temperaturregulator

×

Tävling

Var med i vår tävling genom att fylla i svar och kontaktuppgifter och tryck på skicka! 

Vi lottar ut 10 st Airpods

Svaren finns någonstans på webbplatsen