Backspjäll för brandgas FIDs

FIDs är ett självverkande backspjäll utan injusteringsmöjlighet, avsett att förhindra brandgasspridning via tilluftssystemet i ventilationsanläggningen.

Snabbfakta

  • Storlek Ø 80 till 160 mm
  • För montering i samlingslåda

Användning

Backspjället skall användas i kombination med fläkt i drift lösning, rökavluftning via frånluft eller liknande och kräver för att upprätthålla sin funktion att tilluftsfläkt är i drift under brandfallet. De brandtekniska funktionerna fungerar för alla de dimensionerande brandscenarion som kan förväntas uppstå med traditionellt använda brandutvecklingshastigheter. Projektering och brandteknisk analys ska göras av brandsakkunnig.

Funktion

FIDs har ett tvådelat membran som är utformat för ett väldigt lågt tryckfall och som stänger mycket snabbt vid övertryck i det betjänade rummet.

Specifikation

Tillbehör

Inga tillgängliga tillbehör till denna produkt
×

Tävling

Var med i vår tävling genom att fylla i svar och kontaktuppgifter och tryck på skicka! 

Vi lottar ut 10 st Airpods

Svaren finns någonstans på webbplatsen