Kontrollenhet RCBK4/RCBK4-MOD

Vid anslutning till Modbus används RCBK4-MOD.

Kontrollenhet för styrning och övervakning av spjäll med brand- och/eller brandgasfunktion samt detektorer. Ingår i Bevent Rasch´s övervakningsystem MRB.

Snabbfakta

  • Upp till 4st spjäll och 4st rökdetektorer uppdelat på två grupper
  • Indikering av varje enskilt spjäll
  • Möjlighet till externt inkommande larm
  • Nattdriftsfunktion
  • Växlande reläkontakter för summalarm samt för nedsmutsad detektor
  • Växlande relä för t.ex. avstängning av aggregat vid funktionstest
  • Inbyggd transformator från 230V till 24V för matning av ställdon

Finns i lager

Funktionsbeskrivning

RCMU är en kapslad RCBK4 är en kapslad mikroproces- sorbaserad, intelligent, självövervakande kontrollenhet indelad i två grupper, A och B, med möjlighet till anslut- ning av upp till 2 spjäll och 2 detektorer per grupp. RCBK4 fungerar antingen som en självständig kontrollenhet och utför automatiska funktionskontroller var 48:e timma efter spänningssättning/återställning. Den kan också inkopplas i ett nätverk till minimaster RCMM för central registrering, styrning och övervakning. För anslutning till Modbus används RCBK4-MOD. Funktionskontroll kan också utföras via extern kontakt. Kontrollenheten har elektroniska kretsar som automatiskt ansluter de utgångar som har inkopplade spjällställdon.

En mikrobrytare, s.k. DIP-switch märkt X-koppl., används för inställning av detektorernas inverkan enl. följande:

  • antingen påverkar detektorgrupp A spjällgrupp A och detektorgrupp B spjällgrupp B (läge = 0).
  • alt. samverkar båda spjällgrupperna oavsett utlöst detektorgrupp (läge = ON).

Detta möjliggör att en RCBK4 kan användas i två av varandra oberoende ventilationssystem. Detektorutgångarna har elektronisk kortslutningssäkring. Samtliga anslutna spjäll intar larmläge vid kortslutning eller avbrott i någon detektorslinga. RCBK4 kan inta larmdrift- läge via externt inkommande larm.

Specifikation

Lagervara

Utdaterad dokumentation

Tillbehör

RCRD

Rökdetektor för montage i rum

RCKD

Rökdetektor för kanalmontage

×

Tävling

Var med i vår tävling genom att fylla i svar och kontaktuppgifter och tryck på skicka! 

Vi lottar ut 10 st Airpods

Svaren finns någonstans på webbplatsen