Kontrollenhet RCMM

RCMM är en kapslad mikroprocessorbaserad, intelligent, självövervakande kontrollpanel. Den används som en förenklad huvudcentral med kontrollenheter RCDU2, RCBK eller RCMU som undercentraler som skall hopkopplas i ett nätverk för gemensam funktion vid larmdrift, externt larm, nattdrift, funktionstest och återställning.

Snabbfakta

  • Används som förenklad huvudcentral med kontrollenheter RCBK, RCMU eller RCDU2 som undercentraler som skall hopkopplas i ett nätverk för gemensam funktion.

Funktionsbeskrivning

RCMM är en kapslad mikroprocessorbaserad, intelligent, självövervakande kontrollpanel. Den används som en för- enklad huvudcentral med kontrollenheter RCDU2, RCBK eller RCMU som undercentraler som skall hopkopplas i ett nätverk för gemensam funktion vid larmdrift, externt larm, nattdrift, funktionstest och återställning.

Kommunikationen mellan RCMM och anslutna RCDU2/ RCBK/RCMU sker via en tvåtråds potentialfri BUS-kabel med fri uppbyggnad (fri topologi) i linjärt, ringformat eller stjärnformat nätverk. När kontrollenheter RCDU2/RCBK/ RCMU ansluts i nätverk övergår de från att fungera som självständiga enheter till att styras centralt från nätverkets minimaster RCMM.

RCMM utför automatiska funktionskontroller var 48:e timma efter spänningssättning/återställning/aktiverad in- gång Funktionstest. Vid kommunikationsfel intar undercen- tral RCDU2, RCBK eller RCMU larmdrift. Driftstatus hos RCDU2, RCBK eller RCMU indikeras enl. tidigare beskriv- ning av resp. panel samtidigt som indikering av att någon undercentral intagit larmdrift sker i minimaster RCMM.
All kvittering/återställning av larm sker på RCMM efter avhjälpt fel och ej på larmande undercentral.

Specifikation

Tillbehör

RCMU8/RCMU8-MOD

Kontrollenhet för upp till 8st spjäll och 8st rökdetektorer

RCDU2

Kontrollenhet för upp till 2st spjäll och 2st rökdetektorer

RCBK4/RCBK4-MOD

Kontrollenhet för upp till 4st spjäll och 4st rökdetektorer

×

Tävling

Var med i vår tävling genom att fylla i svar och kontaktuppgifter och tryck på skicka! 

Vi lottar ut 10 st Airpods

Svaren finns någonstans på webbplatsen