Kontrollenhet RCMU8/RCMU8-MOD

Vid anslutning till Modbus används RCMU8-MOD.

Kontrollenhet för styrning och övervakning av spjäll med brand- och/eller brandgasfunktion samt detektorer. Ingår i Bevent Rasch´s övervakningsystem MRB.

Snabbfakta

  • Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper
  • Indikering av varje enskilt spjäll
  • Möjlighet till externt inkommande larm
  • Nattdriftsfunktion
  • Växlande reläkontakter för summalarm samt för nedsmutsad detektor
  • Växlande relä för t.ex. avstängning av aggregat vid funktionstest
  • Inbyggd transformator från 230V till 24V för matning av ställdon

Finns i lager

Funktionsbeskrivning

RCMU är en kapslad mikroprocessorbaserad, intelligent, självövervakande kontrollenhet indelad i fyra grupper, A till D, med möjlighet till anslutning av upp till 2 spjäll och
2 detektorer per grupp.

RCMU8 fungerar antingen som en självständig kontrol- lenhet och utför automatiska funktionskontroller var 48:e timma efter spänningssättning/återställning, eller inkopplas i ett nätverk till minimaster RCMM för central registrering, styrning och övervakning. Vid anslutning till Modbus an- vänds RCMU8-MOD. Funktionskontroll kan också startas via extern kontakt. Vid kontroll provas först spjällgrupper A+B och därefter C+D. RCMU har elektroniska kretsar som automatiskt ansluter de utgångar som har inkopplade spjällställdon.

Med inställning av mikrobrytare, s.k. DIP-switch, kan man påverka rökdetektorernas inverkan enl. följande:

• de fyra detektorgrupperna A-D påverkar endast mot- svarande spjällgrupp.

• A- och B-grupperna samverkar som en grupp och stänger motsvarande spjällgrupper, oavsett utlöst detektor i A- eller B-grupperna, medan detektorer i C- och D-grupperna endast påverkar resp. spjällgrupp.

• C- och D-grupperna samverkar som en grupp och stänger motsvarande spjällgrupper, oavsett utlöst detektor i C- eller D-grupperna, medan detektorer i A- och B-grupperna endast påverkar resp. spjällgrupp.

• samtliga grupper samverkar och alla spjäll stänger, oavsett utlöst detektor.

Detektorutgångarna har elektronisk kortslutningssäkring. Samtliga anslutna spjäll intar larmläge vid kortslutning eller avbrott i någon detektorslinga. RCMU kan även inta larm- driftläge för A+B-gruppen och C+D-gruppen via externt in- kommande larm.

Specifikation

Lagervara

Utdaterad dokumentation

Tillbehör

RCRD

Rökdetektor för montage i rum

RCKD

Rökdetektor för kanalmontage

×

Tävling

Var med i vår tävling genom att fylla i svar och kontaktuppgifter och tryck på skicka! 

Vi lottar ut 10 st Airpods

Svaren finns någonstans på webbplatsen