Kontrollenhet för reglerande spjäll RCRS

Kontrollenhet för automatisk funktionskontroll av reglerande säkerhetsspjäll RABCR/RABRR.

Snabbfakta

  • Tydlig indikering
  • Inbyggt funktionstest av spjäll
  • Enkel och säker övervakning av reglerande säkerhetsspjäll
  • Fabriksmonterad på BRSS
  • Möjlighet till tvångsstyrning

Funktionsbeskrivning

RCRS är en kapslad mikroprocessorbaserad, intelligent, själv-övervakande kontrollenhet för automatisk funktions- kontroll av reglerande brandgasspjäll BRSS, med möjlighet till anslutning av 1 spjäll och max. 2 detektorer.

RCRS fungerar som en självständig kontrollenhet och utför automatiska funktionskontroller var 48:e timma efter spän- ningssättning/återställning. Funktionskontroll kan också utföras via extern kontakt.

Detektoringången har elektronisk kortslutningssäkring. Spjället intar larmläge vid kortslutning eller avbrott i detek- tor-slinga. Ingång finns för styrning av spjället med 0-10V signal från extern givare. I RCRS finns möjlighet att min. och max. begränsa spjälläget under normaldrift.

Ingång finns även för tvångsstyrning av spjället till stängt eller öppet läge. Tvångsstyrningar har alltid högre prioritet än min/max-begränsningar och inkommande styrsignal. Tvångs-öppning har högre prioritet än tvångsstängning vid samtidiga signaler. Utsignal 0-10V finns för lägesindikering av spjället.

Levereras normalt monterat på brandgasspjäll RABCR/ RABRR, se separata produktblad.

Specifikation

Tillbehör

RCRD

Rökdetektor för montage i rum

RCKD

Rökdetektor för kanalmontage

×

Tävling

Var med i vår tävling genom att fylla i svar och kontaktuppgifter och tryck på skicka! 

Vi lottar ut 10 st Airpods

Svaren finns någonstans på webbplatsen