Centralenhet RCTC

Styrning och övervakning av spjäll med brand- och/eller brandgasfunktion samt detektorer. Spjällenhet RCTU och central RCTC är enheter i Bevent Rasch övervakningsystem MRB3, för automatisk kontroll och övervakning av anslutna spjäll och detektorer. MRB3 har en enhet RCTU för varje spjäll och kopplas samman i ett nätverk till central RCTC. Detta minimerar kabeldragning och blir mycket kostnadseffektivt.

Snabbfakta

  • Central för anslutning av spjällmoduler RCTU
  • Med expansionsenheter kan upp till 236 spjäll hanteras
  • Inbyggt ur med ställbar funktionstest
  • Upp till 20 sektioner
  • Tretrådsnätverk minimerar kabeldragning
  • 24VAC
  • Kan kommunicera med överordnat system via MODBUS
  • Kan anslutas till Ethernet (TCP/IP)

Funktionsbeskrivning

RCTC är en självövervakande kontrollpanel som används som en central för spjällmoduler RCTU. Till RCTC kan 59 RCTU anslutas. För större system används expansionsenhet R30. Den kan hantera ytterligare 59 spjäll per enhet. RCTC kan hantera upp till tre R30, det maxi- mala antalet blir alltså 236 spjäll.
Kommunikationen mellan RCTC och anslutna RCTU sker via en tretrådskabel med fri uppbyggnad (fri topologi) i linjärt, avgrenat eller stjärnformat nätverk. RCTC har ett in- byggt batterisäkrat ur där tiden för motionering kan ställas. Vid kommunikationsfel intar spjällmodul RCTU larmdrift. Driftstatus indikeras på varje RCTU men kan också avläsas på RCTC.
RCTC har en display och knappsats för att kontrollera aktuell status, göra inställningar, utföra funktionstester och återställa rökdetektorer. Modulerna kan t.ex. sektioneras.

Specifikation

Tillbehör

R30

Expansionsmodul

×

Tävling

Var med i vår tävling genom att fylla i svar och kontaktuppgifter och tryck på skicka! 

Vi lottar ut 10 st Airpods

Svaren finns någonstans på webbplatsen