Kanaldetektor RCKD

Detektor för kanalmontage med optiskt detektorhuvud, kapsling och venturirör. Servicelarm som indikerar nedsmutsat detektorhuvud. Spänningsmatning sker från kontrollpanel eller kontrollenhet.

Snabbfakta

  • Rökdetektor för kanalmontage
  • Optisk detektor
  • Indikering för nedsmutsning av detektorhuvud
  • Med 0,6 m venturirör i standardutförande

Finns i lager

Användning

Indikering av rök i ventilationskanaler.

Utförande

Detektor för kanalmontage med optiskt detektorhuvud, kapsling och venturirör. Servicelarm som indikerar ned- smutsat detektorhuvud. Spänningsmatning sker från kontrollpanel eller kontrollenhet.

Funktionsbeskrivning

Rökdetektorn har optiskt detektorhuvud. Den har en lysdiod med dubbla funktioner:

• utlöst detektor indikeras med rött sken (detektor, kapsling)
• nedsmutsad detektor indikeras med grönt sken (detektor) alt. gult sken (kapsling)

Detektorer skall stå under ständig tillsyn och skall ren- göras med jämna tidsintervall för att undvika falsklarm. Detektorhuvudet byts enkelt ut genom sin bajonettinfatt- ning i sockeln. Vid detektering i ventilationskanaler placeras detektorhuvudet i en kapsling. Mellan kapsling och kanal dras ett venturirör, för att leda in ventilationsluft till detektorhuvudet. På detta sätt kan man uppfylla alla krav på god brandsäkerhet vid lufthastigheter mellan 0,2 m/s till 20 m/s. Vid lägre hastigheter används venturirör med hjälpfläkt.Förvisuellindikeringavflödegenomkanalde- tektor finns en flödesvippa inmonterad som svänger ut vid luftflöde.

Specifikation

Lagervara

Utdaterad dokumentation

Tillbehör

RBVR

Venturirör

RBMD

Montagehylla för RCKD

×

Tävling

Var med i vår tävling genom att fylla i svar och kontaktuppgifter och tryck på skicka! 

Vi lottar ut 10 st Airpods

Svaren finns någonstans på webbplatsen