Illustration: Link Arkitektur
Just nu pågår en stor utbyggnad av Rigshospitalet i Köpenhamn när de anlägger en helt ny behandlingsbyggnad. Den nya byggnaden kommer att bestå av 238 enkelrum, 33 moderna operationsrum samt en intensivvårdsenhet. Bevent Rasch har levererat 550 RABC-VAV-spjäll till projektet.


-De hade höga krav och sökte en kombiprodukt. Vi har haft en nära dialog med konsulten om våra produktstandarder och kommer att vara närvarande under byggprocessen, säger Tobias Hendén, exportchef.


Med hänsyn till vårdtagare ställs bland annat krav på ljudnivån i spjället samt att de motioneras vissa tidpunkter för att störa så lite som möjligt.


-Vi har fått en fantastiskt fin referens i Danmark och ser att det finns en marknad i det här landet för den här typen av produkter.