Ljuddämpning


Ljuddämpning

ljuddampare_test
Insättningsdämpning för våra ljuddämpare är uppmätt vid Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och KTH. Ett urval av olika dimensioner och längder har härvid provats.

Insättningsdämpning för ej provade dimensioner har bestämts genom interpolation och tillämpning av teoretiska modeller.

Provningsmetoden som använts är ISO 7235. Detta innebär att mätningarna utförts med en högtalare som ljudkälla både med och utan luftflöde i kanalen, se figur. Eftersom verkliga installationer i fält har andra kanallängder och en annan ljudkälla än vad som varit fallet vid laboratoriemätningarna kan skillnader i insatsdämpning mellan laboratorie- och fältfallet uppstå. Dessa skillnader är i regel störst vid mycket låga och höga frekvenser. Luftflödet i kanalen påverkar dock i regel inte insatsdämpningen så mycket.

ljuddampare_skiss