Bevent Rasch verksamhet

 

Bevent Rasch är en ledande tillverkare av ventilationsprodukter för den svenska marknaden och samarbetar med företag på exportmarknaden. Vi har en uttalad ambition att stå i främsta ledet när det gäller våra ledord Teknik, Kvalitet och Support.

Med Teknik menar vi att våra produkter ska ligga i täten av utvecklingen och ha ett mervärde för konsulter, entreprenörer eller slutanvändare. Det kan handla om ett tydligt och lättanvänt projekteringsunderlag, innovativa lösningar eller ett enkelt och säkert montagesätt för våra produkter.

Hur produkterna fungerar på plats är en viktig värdemätare för oss. När man vänder sig till Bevent Rasch ska det fungera från projektering till drift. Vi tummar inte på kvaliteten, vare sig på produkter, leveranser eller övrig verksamhet. Detta borgar för att våra produkter fungerar på ett driftsäkert sätt under lång tid.

Utveckling och tillverkning av våra produkter sker hos systerföretaget Rasch i Motala.
Till förfogande finns en modern maskinpark med senaste teknik och stor kunskap om tillverkning av ventilationsprodukter. Produktionen är flexibel med snabb omställning mellan större serier och enstaka specialanpassade produkter.

Bevent Rasch och Rasch utgör ventilationsdelen i Hydria Investkoncernen.

Vi strävar efter att hålla hög teknisk nivå på såväl produkter som personal. Vår tekniska support sköts av våra försäljningskontor i Stockholm och Borås. Här ger vi dig som kund och konsult svar på frågor som rör våra produkter och system.

Vårt Backoffice i Borås ser till att vi har en god tillgänglighet och ger snabba, korrekta besked angående order, leveranser och förfrågningar.

Visste du att:

– Det första systemet för motionering och övervakning av brand- och brandgasspjäll, MRB-systemet, som utvecklades av Rasch i Motala för 20 år sedan, fortfarande är krav i Sverige.

– Bevent Rasch var initiativtagare och föregångare till tryckklasser på spjäll, vilket också infördes i senaste VVS AMA och är norm idag.

– Den idag populära kombihuven utvecklades av Rasch för 20 år sedan.

– Bevent Rasch för fyra år sedan utvecklade det första kompakta, cirkulära
brand-/brandgasspjället med låg vikt och integrerade montagedetaljer.

 

KVALITETSPOLICY
Utdrag från vår kvalitetspolicy:

Bevent Rasch och Rasch AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer energieffektiva ventilationsprodukter.
Genom ständig förbättring möter vi marknadens behov och skapar långsiktiga relationer till våra kunder.

MILJÖPOLICY
Utdrag från vår miljöpolicy:

Genom ett strukturerat arbetssätt och ständiga förbättringar skall miljöpåverkan från fabrik, produkter och tjänster minskas så långt det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart.
De uppnår vi bl.a. genom att aktivt identifiera och arbeta med våra betydande miljöaspekter inom tjänster, produktion och produkter och på så sätt förbättra vår miljöprestanda.