StandardkulörerVid utförande med ytbehandling C4 finns
följande standardkulörer.

För övriga kulörer tillkommer en ställkostnad.

Nedanstående färger överensstämmer
av trycktekniska skäl ej exakt med
RAL-färgskala.

Standardkulörer