TäthetsklassTäthetsklass för luftspjäll avser största tillåtna läckfaktor för stängt spjäll. (läckflöde genom stängt spjäll i kanalen)
I VVS-AMA 98 finns fyra klasser:
(för läckfaktor, se teknikavsnitt för spjäll)

Täthetsklass 1
används då läckflödet inte har betydelse t.ex. injustering.

Täthetsklass 2
används då läckflödet har betydelse. t.ex. avstängning.

Täthetsklass 3
används då läckflödet har stor betydelse. t.ex. uteluftsspjäll.

Täthetsklass 4
används då läckflödet har mycket stor betydelse t.ex. hindra spridning av lukt.